Chopsticks Series

 • KOTOBUKIYA SHINGEN TAKEDA NIHONTOU SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA SHINGEN TAKEDA NIHONTOU SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA KOJUROU KATAKURA NIHONTOU SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA KOJUROU KATAKURA NIHONTOU SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA NIHONTO NOBUNAGA ODA SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA NIHONTO NOBUNAGA ODA SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA KEIJI MAEDA SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA KEIJI MAEDA SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA YUKIMURA SANADA SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA YUKIMURA SANADA SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA MASAMUNE DATE SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA MASAMUNE DATE SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA NIHONTO SOUJI OKITA SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA NIHONTO SOUJI OKITA SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA NIHONTO TOSHIZOU HIJIKATA SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA NIHONTO TOSHIZOU HIJIKATA SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA NIHONTO IEYASU TOKUGAWA SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA NIHONTO IEYASU TOKUGAWA SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA NIHONTO HIDEYOSHI TOYOTOMI SAMURAI CHOPSTICKS

  Character Goods

  KOTOBUKIYA NIHONTO HIDEYOSHI TOYOTOMI SAMURAI CHOPSTICKS

  Details

 • KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS MUSASHI MIYAMOTO & KOJIRO SASAKI

  Character Goods

  KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS MUSASHI MIYAMOTO & KOJIRO SASAKI

  Details

 • KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS RYOUMA SAKAMOTO & SHINSAKU TAKASUGI

  Character Goods

  KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS RYOUMA SAKAMOTO & SHINSAKU TAKASUGI

  Details

 • KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS YOSHIHIRO SHIMAZU & KIYOMASA KATO

  Character Goods

  KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS YOSHIHIRO SHIMAZU & KIYOMASA KATO

  Details

 • KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS MOTONARI MOURI & MOTOCHIKA CHOSOKABE

  Character Goods

  KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS MOTONARI MOURI & MOTOCHIKA CHOSOKABE

  Details

 • KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS MITSUNARI ISHIDA & SAKON SHIMA

  Character Goods

  KOTOBUKIYA SAMURAI CHOPSTICKS MITSUNARI ISHIDA & SAKON SHIMA

  Details

TOP